PERHEKESKEISTÄ YHDESSÄOLOA

Perhekoti Herttuan Villan kodinomaiset olosuhteet, yhteinen arki ja selkeä päivärytmi luovat turvallisen ja eheän pohjan tulevaisuuden rakentamiselle. Perhe- ja ratkaisukeskeinen, positiivisia voimavaroja vaaliva kasvatusvastuu on ohjenuoramme.

Perheemme jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluvat:
Rakkaus | Luottamus | Oikeudenmukaisuus | Rehellisyys | Toisen auttaminen

  • Lorem
  • Ipsum
  • Dolor

Turvallinen tulevaisuus!

Perhekoti Herttuan Villa on yksityinen ammatillinen perhekoti.Tarjoamme sijaishuollon palveluita kuntien huostaanottamille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille nuorille. Palveluntuottajana ammatillinen perhekoti sijoittuu sosiaalitoimen kentässä perhehoidon ja laitoshuollon väliin yksityisenä palvelutarjoajana. 

Tarjoamme turvalliset ja kodinomaiset olosuhteet ja mahdollisuuden kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi. Hoito ja kasvatus perustuu yksilölliseen nuoren kanssa tehtyyn suunnitelmaan, jonka keskeisiä asioita ovat koulunkäynnin ja harrastusten tukeminen.

KOULUNKÄYNTI JA VAPAA-AIKA

Kannustamme nuoria selviytymään koulunkäynnistä. Pyrimme yhdessä asiantuntijoiden kanssa löytämään nuorille koulun, jossa heidän yksilölliset taipumukset otetaan huomioon.

Ohjaamme nuoria urheilullisten harrastusten pariin. Tavoitteenamme on, että nuorillamme on ainakin yksi heidän omien mieltymystensä mukainen hyvä harrastus.

HUOLENPITO JA TERVEYS

Kaikki toimintamme perustuu vahvasti lainsäädäntöön. Jokainen nuori otetaan vastaan omana yksilönä ja hänestä huolehditaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme jokaiselle nuorelle luotettavan ja oikeudenmukaisen paikan kasvaa. Tavoitteemmme on ohjata tervellisiin elämänvalintoihin ja turvalliseen tulevaisuuteen.

Toimintaympäristömme tukee perustavoitettamme koulutuksen hankkimista. Harrastus ja vapaa-ajan mahdollisuudet ovat lähellämme ja saavat toiminnassamme vahvan sijan.

LAATU JA ASIAKASLÄHTÖISYYS

Laatutyössä ensisijainen periaatteemme toiminnalle on asiakaslähtöisyys. Pyrimme tuottamaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia vastaavaa toimintaa. Lastensuojelutyössä kyse on ensisijaisesti lapsen edun toteutumisesta, siksi tärkeimpänä asiakkaana meillä on aina itse sijoitettu lapsi.

Laatutyömme tavoitteet lähtevät hoidon ja kasvatuksen suunnittelusta, ammattilaisverkostosta ja yhteistyön tuomasta vahvuudesta löytää ratkaisu vaikeissakin tilanteissa

Olemme jäsenenä

Ammatillisten perhekotien liitto APKL ry:ssä

Turvalliset ja kodinomaiset olosuhteet nuorelle kasvaa tasaspainoiseksi aikuiseksi

PERHEKOTI LÄHELLÄ PALVELUITA

Perhekoti on perustettu kolmikerroksiseen asuinrakennukseen, joka on remontoitu perhekodille sopivaksi

Perhekodissamme on tilat seitsemän 12-18 vuotiaan nuoren hoidon ja jälkihuollon järjestämiselle. Nuorille on 7 yhden hengen huonetta. Lisäksi oma apukeittiö, olohuone,TV/vapaa-ajantila harrastuskäyttöön, sekä oma sauna. Perhekodissamme on vielä erillinen kuntosali ja saunaosasto.

Tervetuloa

Laadukas hoito ja huolenpito
parantaa koko elämän laatua